ขอต้อนรับเข้าสู่ ระบบบริหารและจัดการ การจัดสอบ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)


  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2558

เข้าสู่ระบบ
ชือผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
 
1 - 12 ก.ค 58 สถานศึกษาดำเนินการสั่งข้อมูลจำนวนข้อสอบ
1 - 15 ก.ค 58 สำนักงาน กศน. กทม./จังหวัดส่งข้อมูล(เพิ่มเติม)และตรวจสอบข้อมูลจำนวนข้อสอบ
คู่มือการใช้งาน