ขอต้อนรับเข้าสู่ ระบบบริหารและจัดการ การจัดสอบ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)


  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2557

เข้าสู่ระบบ
ชือผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
 
ระดับอำเภอกำหนดเวลาเปิดการสั่งข้อสอบ 16 - 23 กรกฏาคม 2557 เวลา 16.00น.
ระดับจังหวัดกำหนดเวลาเปิดการสั่งข้อสอบ 16 - 25 กรกฏาคม 2557 เวลา 16.00น.
คู่มือการใช้งาน